ROZDÍL MEZI STAVEBNÍM A TECHNICKÝM DOZOREM?

Stavební dozor zajišťuje a je povinností pro stavbu “svépomocí” na základě požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb. Spolu s Vámi jako se stavebníkem stavební dozor odpovídá za dodržení obecně platných předpisů a technických norem. Technický dozor vám slouží v případě realizace stavby jedním – generálním dodavatelem a u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů.