Jmenuji se Martin Čadek a při realizaci dozoru čerpám z bohatých zkušeností a odborných znalostí ve stavebnictví. Na stavebním trhu působím od roku 1996. Moji odbornou způsobilost dokazuje členství v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků.


Technický dozor nebo stavební dozor šetří váš čas, zajistí kvalitní provádění prací, ohlídá dodavatele díla, aby dodržoval technologické postupy, používal kvalitní materiály a plnil podmínky stanovené smlouvou o dílo. Navrhuje i v průběhu provádění stavby úsporná opatření, lepší technická řešení a snaží se o to, aby vaše stavba byla realizována v maximální kvalitě. Dozor garantuje provedení všech částí stavby v souladu s dokumentací i podmínkami vyplývajícími ze stavebního povolení. Dále dozor zajišťuje, aby fakturace vašeho dodavatele odpovídala provedeným pracím, a zda-li fakturované práce jsou provedeny kvalitně.


Dozor stavby má být v prvé řadě nezávislým odborníkem. Jeho hlavním úkolem je chránit investora, resp.stavebníka vůči realizační firmě z pohledu navyšování cen a kvality provedených prací a použitých materiálů. Mým úkolem bude převzít nejen kvalitně dokončené dílčí stavební práce a výkony, ale i části stavebních konstrukcí, které budou zakryty dalšími pracemi. Díky dozoru tak předejdete problémům v budoucnu, které by už nemohly být odstraněny. Proto je nutná průběžná kontrola kvality stavby v souladu s projektovou dokumentací. Pokud nebudete mít dozor stavby, určitě se nevyhnete mnohdy konfliktním dohadům o dodatečných předělávkách.


Nezapomeňte, že vynaložené peníze se vám při kvalitním dozoru vrátí v průměru i několikanásobně. Určitě se vám to vyplatí!


Stavební dozor nebo technický dozor provádím v okrese Praha Východ, zejména pak v okolí Benešova, Říčan, Mnichovic, Pyšel, Velkých Popovic.
Pro koho pracuji? Především pro soukromé investory při realizaci staveb rodinných domů, menších bytových domů, rekonstrukci domů a bytů.


Jak začneme? Nejprve začneme nezávaznou schůzkou zdarma, během které mě seznámíte s Vaším záměrem, prodiskutujeme možnosti realizace a rozsah spolupráce, a domluvíme předběžný harmonogram prací a náklady na dozor stavby. Cena bude závislá na počtu hodin a vzdálenosti od Prahy, ne na výši investičního záměru.


Těším se na spolupráci.

Martin Čadek

V rámci dozorů poskytuji například tyto služby:

 • Výběrové řízení na dodavatele stavby a jejich částí
 • Kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení
 • Provedení časového harmonogramu prací a jeho kontrolu ve spolupráci s dodavatelem
 • Zajištění kontrolních dnů
 • Kontrolu kvality prací a dodávek
 • Poradenství ve věcech výstavby, pracovních postupů a použitých materiálů
 • Sladění fakturace dle skutečně zrealizovaných prací a dodávek
 • Evidenci chyb a nedostatků a kontrolu jejich odstranění
 • Provedení fotodokumentace stavby a zakrytých částí
 • Možné vytvoření a posouzení reálného rozpočtu stavby
 • Pravidelnou kontrolu zápisů do stavebního deníku
 • Účast na konečném převzetí stavby od dodavatelů
 • Poradenství v přípravné i realizační fázi

VÍCE INFORMACÍ ►

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.